Informatie maandag KVW

Bij aankomst Bij het SJV-gebouw hangen er op de Mimosastraat borden met groepsnummers en de namen van de kinderen en groepsleiding. Zowel de groepsleiding en de kinderen verzamelen bij hun eigen bord. Nadat we de KinderVakantieWeek samen hebben geopend, mag iedereen zijn/haar eigen plekje op het veld zoeken om tenten/hutten te versieren/bouwen. De kinderen uit groep 1 t/m 10 versieren een tentje en gaan vlaggen maken.
Daghulpen melden zich bij de ingang van de tent waar zij horen wat hun taak voor die dag is. Ook de timmermannen melden zich en horen waar zij ingedeeld zijn. Het is dus niet de bedoeling dat je zelf naar een groepje gaat.
Na de start kan de groepsleiding in de materialentent (links van het gebouw) terecht voor de groepstas en alle creatieve materialen (stof etc.).

Groepstas
Iedere groep krijgt bij aanvang van de KVW een genummerde groepstas. In deze groepstas zit voor iedere groep:
* Vuilniszak voor jassen en tassen
* Viltje met 3 bonnen met de letters
* S: spijkers
* P: plastic
* B: behang

Uitleg bonnen met letters:
S: spijkers De groepsleiding kan op vertoon van de spijkerbon in de materialentent terecht voor spijkers. De spijkers zitten in een genummerd spijkerblik. Voor extra spijkers kan je op vertoon van de spijkerbon en het meebrengen van het spijkerblik terecht in de materialentent
P: plastic Vanaf 11.30 uur kan de groepsleiding op vertoon van de plasticbon in de materialentent terecht voor een stuk landbouwplastic. Dit is bedoeld als dakbedekking van de hutten.
B: behang, behanglijm & 3 kwasten Na de lunchpauze, om 13.00 uur, kan de groepsleiding op vertoon van de behang-bon behang en lijm ophalen in de materialentent.

Indien vastgesteld wordt dat de deelnemers en/of groepsleiding de materialen niet voor het gestelde doel gebruiken, zal de verstrekking hiervan aan de desbetreffende groep wordt stilgelegd. In het uiterste geval zal de verstrekking volledig worden stopgezet.

Groepsleiding
De groepsleiding dient op de volgende zaken toe te zien:
* De hut mag niet hoger worden dan 3 meter en niet meer dan 1 verdieping hebben
* Het is niet toegestaan om te boren en/of te schroeven in de hutten. Het is voor de afbouwploeg niet te doen om de bouwwerken na de KVW uit elkaar te halen. Alleen timmeren met spijkers dus!
* Het verzoek om aan het einde van de middag alle restanten en het hobbymateriaal (papier, plakband, scharen maar ook de spijkerbakken etc.) te verzamelen en deze spullen om 15.00 uur in te leveren bij de materialentent.
* Aan het einde van de dag graag de tent of hut helemaal leeg achterlaten. Denk ook aan het terrein rond jullie tent of hut.

Groepstas
De groepstas moet op het einde van de dag weer ingeleverd worden bij de materialentent. De tas blijft op de locatie van de SJV. Wanneer we op vrijdag weer bij de hutten zijn, kan de tas weer opgehaald worden.

Het tenten versieren/hutten bouwen wordt voor de groepen 1 t/m 22 afgewisseld met een andere stoere activiteit.
Ophalen van de kinderen is bij hun eigen tent op het KVW-terrein. Aan het einde van de dag zal er een lijst aan het gebouw hangen waarop staat waar je als daghulp de volgende dag verwacht wordt. Het kan zo zijn dat je je als groepsleiding hebt opgegeven, maar als daghulp bent ingedeeld en vice versa.

Meenemen:
– lunchpakketje (ranja voor de kinderen, koffie en thee voor de ouders aanwezig)
– hamer met naam erop (vanaf groep 11)
– goede schoenen (geen slippers) en oude kleding Denk eraan om je kind(eren) in te smeren! Vanuit het GHOR (GGD) kregen we het advies om vanwege de bacteriën geen verse vleeswaren mee te geven. De lunchpakketjes liggen de hele ochtend in de tassen.

Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar bij de KVW-locatie. Kom zoveel mogelijk op de fiets!

Share This