Bij aankomst bij het SJV-gebouw op de Mimosastraat hangen er borden met groepsnummers en de namen van de kinderen en groepsleiding. Zowel de groepsleiding als de kinderen verzamelen bij hun eigen bord. Nadat we de KinderVakantieWeek samen hebben geopend, mag iedereen zijn/haar eigen plekje op het veld zoeken om tenten/hutten te versieren/bouwen. De kinderen uit groep 1 t/m 8 versieren een tentje en gaan vlaggen maken.

Daghulpen melden zich bij de ingang van de tent waar zij horen wat hun taak voor die dag is. Ook de timmermannen melden zich en horen waar zij ingedeeld zijn. Het is dus niet de bedoeling dat je zelf naar een groepje gaat!

Vanaf 10.15 uur kan de groepsleiding in de materialentent  terecht voor de groepstas en alle creatieve materialen zoals stof etc.

Groepstas
Iedere groep krijgt bij aanvang van de KVW een genummerde groepstas. In deze groepstas zit voor iedere groep:

 • Vuilniszak voor jassen en tassen
 • Viltje met 3 bonnen met de letters
  • S: spijkers
  • P: plastic
  • B: behang

Uitleg bonnen met letters:
S: spijkers

Vanaf 10.15 uur kan de groepsleiding op vertoon van de spijkerbon in de materialentent terecht voor spijkers. De spijkers zitten in een genummerd spijkerblik. Voor extra spijkers kan je op vertoon van de spijkerbon en het meebrengen van het spijkerblik terecht in de materialentent

P: plastic

Vanaf 11.30 uur kan de groepsleiding op vertoon van de plasticbon in de materialentent terecht voor een stuk landbouwplastic. Dit is bedoelt als dakbedekking van de hutten.

B: behang, behanglijm & 3 kwasten

Na de lunchpauze om 13.00 uur kan de groepsleiding op vertoon van de behang-bon behang en lijm ophalen in de materialentent.

Indien vastgesteld wordt dat de deelnemers en/of groepsleiding de materialen niet voor het gestelde doel gebruiken zal de verstrekking hiervan aan de desbetreffende groep wordt stilgelegd. In het uiterste geval zal de verstrekking volledig worden stopgezet.

Groepsleiding
Wil de groepsleiding op de volgende zaken toezien:

 • De hut mag niet hoger worden dan 4 meter en niet meer dan 2 verdieping hebben (schoolgroep slechts 1 verdieping)
 • Het is niet toegestaan om te boren en/of te schroeven in de hutten. Het is voor de afbouwploeg niet te doen om de bouwwerken na de KVW uit elkaar te halen. Alleen timmeren met spijkers dus J
 • Het verzoek om aan het einde van de middag alle restanten en het hobbymateriaal (papier, plakband, scharen maar ook de spijkerbakken etc.) te verzamelen en deze spullen om 15.00 uur in te leveren bij de materialentent.
 • Aan het einde van de dag graag de tent of hut helemaal leeg achterlaten. Denk ook aan het terrein rond jullie tent of hut.

Groepstas
De groepstas moet op het einde van de dag weer ingeleverd worden bij de materialentent. De tas blijft bij SJV. Wanneer we op vrijdag weer bij de hutten zijn kan de tas weer opgehaald worden.

Aan het einde van de dag zal er een lijst aan het gebouw hangen waar je als daghulp de volgende dag verwacht wordt. Het kan zo zijn dat je je als groepsleiding hebt opgegeven maar als daghulp bent ingedeeld en vice versa.

Meenemen:
– lunchpakketje (ranja voor de kinderen, koffie en thee voor de ouders aanwezig)
– hamer met naam erop (vanaf groep 9)
– goede schoenen (geen slippers) en oude kleding
– denk eraan om je kind(eren) in te smeren!

Vanuit het GHOR (GGD) kregen we het advies om vanwege de bacteriĂ«n geen verse vleeswaren mee te geven. De lunchpakketjes liggen de hele ochtend in de tassen.  

Er is een beperkte aantal parkeerplaatsen beschikbaar bij de KVW-locatie. Kom zoveel mogelijk op de fiets!

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan alle nodige info direct in je mailbox!

Share This